• 103 jaar ervaring
  • Korte routes met meer vakantiedagen
  • Luxe touringcars
  • Deskundig advies
  • Ervaren chauffeurs
  • Lid van ANVR en SGR

Privacy verklaring


Op www.kuperstravel.nl worden een aantal gegevens opgeslagen om het gebruik van de website mogelijk te maken. Tevens wordt er statistische informatie opgeslagen om de website bijvoorbeeld te kunnen verbeteren. Bij registratie bewaren wij de gegevens in onze database. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

PERSOONSGEGEVENS
Wij maken gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om o.a. een reis of dagtocht te boeken en voor de reis- en/of annuleringsverzekering.

We bewaren de volgende gegevens:
Geslacht | Voorletter(s) | Eerste officiële voornaam conform paspoort of ID kaart. | Achternaam | Eventueel getrouwde naam | Geboortedatum | Adres | (Mobiel) telefoonnummer | Emailadres | Gegevens van thuisblijvers + noodtelefoonnummer | Voorkeur voor opstapplaats | Preferenties

Deze gegevens hebben wij nodig om bijvoorbeeld een ticket voor een overtocht te boeken en een hotelreservering te maken. Ook is een geboortedatum belangrijk om in aanmerking te komen voor bv. kinderkorting.

Wij vragen ook om een emailadres/mobiel telefoonnummer om reizigers op de hoogte te stellen van bv. wijzigingen in vertrek en vertragingen als die er zijn bv. buiten kantooruren of als er door tijdsverschil niet meteen vanuit Nederland gereageerd kan worden. Het kan voorkomen dat wij gegevens delen met lokale autoriteiten voor verblijfsvergunningen en toeristenbelastingen.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.
Wij voldoen aan de meldingsplicht autoriteit persoonsgegevens onder nummer: m00001604.

Naast de algemene persoonsgegevens bewaren wij ook nog andere gegevens:

De volgende gegevens slaan wij niet op:


SERVICE
Wij bewaren deze om service te kunnen verlenen, direct bij boeking te kunnen handelen en om ook te zorgen dat een reis goed verloopt, want sommige zaken zijn essentieel om een reis te boeken en goed te laten verlopen. Al deze gegevens worden bewaard op zgn. klantenkaarten die alleen toegankelijk zijn voor Van der Biesen en ons samenwerkend IT-bedrijf RIF-IT Services.

VERWERKING & BEVEILIGING
Als touroperator hebben wij afspraken gemaakt (verwerkersovereenkomsten) met accommodatieverschaffers en vervoersbedrijven, dat ze de persoonsgegevens die wij doorgeven alleen mogen gebruiken voor de te boeken reis en er verder niets mee mogen doen. De verwerkingsovereenkomst is ook gesloten met ons samenwerkend IT-bedrijf RIF-IT Services.

Onze websites zijn beveiligd door middel van een SSL cerificaat. Dit kunt u zien doordat aan het begin van de URL https:// staat. Dit betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden. Hierdoor is er een beveiligde verbinding. 

Alle gegevens worden opgeslagen op onze servers te Weert, deze staan in een afgesloten ruimte voorzien van alarm. Alle servers zijn virtuele machines die niet direct bedienbaar zijn (geen toetsenborden en monitoren aanwezig).

Op onze website worden een aantal gegevens opgeslagen om het gebruik van de website mogelijk te maken. Tevens wordt er statistische informatie opgeslagen om de website bijvoorbeeld te kunnen verbeteren. Bij registratie bewaren wij de gegevens in onze database. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

(CONTACT)FORMULIEREN
Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar of langer kan worden bewaard.

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

GOOGLE
Voor het bijhouden van de statistieken op www.biesen.nl of www.vanderbiesen.nl kan er gebruik gemaakt worden van Google Analytics. Google kan hiervoor cookies plaatsen en lezen op uw computer, tevens kan Google webbeacons gebruiken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

NIEUWSBRIEF
U ontvangt alleen een nieuwsbrief als u hier toestemming voor hebt gegeven. Het is op ieder moment mogelijk om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. De gegevens van het nieuwsbrief formulier worden ook alleen maar gebruikt om u via e-mail te informeren.  

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Van der Biesen Tours B.V. stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Gebruikersvoorwaarden
Door gebruik te maken van de www.biesen.nl of www.vanderbiesen.nl website geeft u aan akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden.


Vragen?
Kupers Travel
Kelvinstraat 1
6003 DH Weert
Tel: 088 - 8900600
Mail: info@reisboekingscentrale.nl

Zekerheid
Zeker op reis met Kupers Reizen, want wij  zijn aangesloten bij: ANVR, Calamiteitenfonds, SGR en SKTB.